time management

EducationStudentYouth

दैनंदिन वेळापत्रक तयार करताना तरुणांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात

“जेव्हा तुमच्याकडे स्वतःचेवेळापत्रक नसते तेव्हा आपल्याला इतरांनी दिलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करावे लागते. मला खात्री आहे आपण सर्वानी ही गोष्ट  अनुभवली

Read More
EducationStudentYouth

युवा विद्यार्थ्यांसाठी वेळेचे प्रभावी व्यवस्थापन 

वेळेचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन कसे करावे हे शिकणे हे युवकांसाठी एक महत्त्वाचे कौशल्य आहे.  असे असूनही बरेच युवा विद्यार्थी हे कौशल्य

Read More