to do

EducationStudentYouth

दैनंदिन वेळापत्रक तयार करताना तरुणांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात

“जेव्हा तुमच्याकडे स्वतःचेवेळापत्रक नसते तेव्हा आपल्याला इतरांनी दिलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करावे लागते. मला खात्री आहे आपण सर्वानी ही गोष्ट  अनुभवली

Read More